origami

«ԻՐՈՀԱ» կենտրոնը անդամների համար պարբերաբար իրականացնում է մշակութային միջոցառումներ, որոնց շրջանակներում անդամերը ծանոթանում և խորացնում են իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները Ճապոնիայի մշակույթի տարբեր ոլորտների (խոհանոց, օրիգամի, ավանդական տոներ, սովորույթներ և այլն) մասին: